HOME Včelaři z Mělnicka

Na těchto stránkách naleznete informace především pro včelaře okresu Mělník. Stránky by měly usnadnit veřejnosti nalézt informace a kontakty na odborníky i zkušené včelaře. Novým zájemcům o včelaření pak usnadnit první kroky. 

Oblast mělnicka je pro včely velice příznivá.  Úrodné intenzivně obdělávané nížiny s nektarodárnými plodinami jsou doplněny zvláště v severní části členitější krajinou s bohatou luční a lesní květenou. Dají se tak nalézt stanoviště s vysoce nadprůměrným výnosovým potenciálem kvalitních medů. Pestrost krajiny se tak odráží i v široké škále jejich chutí a barev. Chov včel je náročná práce, která vyžaduje i hluboké znalosti především přírody, ale i zručnost a cit. Každý včelař má trvalou starost o zdraví svých včelstev. Z dlouhodobého hlediska je dnes situace u nás s nákazami včel příznivá. Daří se uplatňovat správné zásady chovu a naprostá většina včelařů dodržuje jak pravidla hygieny zpracování včelích produktů tak metodiku pro zdravý chov včel. I proto dosahujeme pravidelně dobré výsledky v chovu, přezimování i výnosu špičkových medů.