Na těchto stránkách naleznete informace především pro včelaře okresu Mělník. Stránky by měly usnadnit veřejnosti nalézt informace a kontakty na odborníky i zkušené včelaře. Novým zájemcům o včelaření pak usnadnit první kroky.